De praktijk (24/7) 053 431 89 48
Geen gehoor en spoed (MST) 053 487 35 65

De 13 weken echo bij Liberis Libenter

Vanaf 1 september 2021 kun je ook bij ons terecht voor een 13 weken echo. De 13 weken echo is een voorloper van de 20 weken. De echoscopiste kijkt hierbij naar lichamelijke afwijkingen. De 13 weken echo is onderdeel van een wetenschappelijk studie van IMITAS. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van de eventuele invoering van een 13 weken echo.

Wat is het verschil tussen de 13 weken echo en 20 weken echo?

Er is in principe weinig verschil tussen de 20 weken en 13 weken echo. Hetgeen we onderzoeken (eventuele lichamelijke afwijkingen) is exact hetzelfde. Het enige verschil is dus het tijdstip van de zwangerschap. Waar je wel rekening mee moet houden is dat er tijdens de 13 weken echo veel minder te zien is. Bepaalde afwijkingen van bijvoorbeeld het hartje zijn pas bij 20 weken goed zichtbaar. Bij de 13 weken echo kijkt de echoscopist niet of je baby een jongen of een meisje is. Bij de 20 weken kunnen we dat al wel zien. Je krijgt dat dan alleen te horen als je er zelf om vraagt.

Wanneer is de 13 weken echo?

Je kunt de 13 wekenecho laten doen van 12+3 ( 12 weken en 3 dagen) tot en met 14+3 (14 weken en 3 dagen) weken van je zwangerschap.

* In Nederland kun je alleen kiezen voor de 13 wekenecho als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Hieraan meedoen betekent dat de onderzoekers jouw gegevens mogen gebruiken. Je tekent hiervoor een toestemmingsformulier. Wil je meer weten over de studie en wat er met je gegevens gebeurt? Kijk op pns.nl of 13wekenecho.org

Voordat je besluit

De IMITAS studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van een 13 wekenecho. Aan de ene kant lijkt het goed om al vroeg in de zwangerschap te weten of het kind een ernstige lichamelijke afwijking heeft. Je hebt dan meer tijd voor extra onderzoek en om te beslissen wat je met de uitslag doet. Aan de andere kant kan het ook zijn dat we iets signaleren waar je niet direct antwoord op kunt krijgen. Wees je ervan bewust dat meer weten soms ook een bepaalde invloed kan hebben op je zwangerschap en onzekerheden met zich kan meebrengen. Overleg van te voren daarom goed met je partner en je verloskundige.