De praktijk (24/7) 053 431 89 48
Geen gehoor en spoed (MST) 053 487 35 65

Corona update

26 april 2020.
Beste zwangeren en partners.

Naar aanleiding van de nieuwe aanbevelingen van het Outbreak Management Team en de maatregelen zoals die op de persconferentie van 21 april zijn besproken zijn de verloskundigen in Nederland ook aan de slag gegaan om te kijken welke Corona maatregelen aangepast kunnen worden zodat de zorg weer beter kan aansluiten aan de behoeftes. Wat duidelijk moet zijn is dat we slechts met kleine stapjes vooruit kunnen gaan. Er zijn landelijk grote zorgen dat we een tweede crisis gaan krijgen als we nu alweer terug naar het normale zouden gaan. Hier moeten we met zijn allen voor waken, vandaar dat lang niet alle maatregelen nu teruggedraaid kunnen worden. Maar we zijn wel een stapje dichterbij gekomen.

Wat verandert er concreet:
• Er wordt een echo aangeboden bij 8 weken zwangerschap om te zien of de zwangerschap vitaal is en of hij zich op de goede plaats ontwikkeld (in de baarmoeder en niet daarbuiten)
• Het intake gesprek en ook de counseling (het voorlichtingsgesprek) voor de NIPT en 20 weken echo zijn nog wel telefonisch.
• De afgelopen tijd belden we jullie op vlak vóór een controle, om zo de tijd die je op de praktijk bent zo kort mogelijk te maken. Dat verandert nu weer. De geplande controletijd is weer als altijd en we bespreken alle vragen en klachten dus weer op de praktijk. Wel proberen we dan de 1 ½ meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen en houden we de hygiënemaatregelen goed in het oog.
• Er zijn nog 2 telefonische controles (zonder controles op de praktijk) bij 23 weken en bij 33 weken.
• Helaas: alle controles, dus ook de echo’s, zijn nog steeds zónder partner. We verwachten je dus in alle gevallen alleen op de praktijk. Weet dat we dit allemaal de moeilijkste maatregel van allemaal vinden omdat we ons heel goed realiseren hoe spannend deze controles voor jullie samen zijn. We denken echter dat het echt te vroeg is om weer meerdere mensen toe te laten tot deze onderzoeken.
• Verder gaan we nu ook weer één kraamvisite thuis doen. De andere visites doen we, zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben telefonisch. Mocht er een reden zijn om thuis te komen doen we dat uiteraard wel.

Voor de bevallingen en consulten thuis verandert er in deze regio niets. Wij komen bij je thuis, gaan samen met je naar het ziekenhuis indien nodig of gewenst. Je partner mag natuurlijk mee, maar anderen niet. Dus helaas geen moeder of vriendin erbij.
Als je Corona klachten hebt of positief op Corona getest wordt verwachten we van je dat je ons dat zo snel mogelijk mededeelt. In principe ziek je dit thuis uit en proberen we alle consulten uit te stellen tot je geen klachten meer hebt.
De onderzoeken tot nu toe wijzen er nog steeds op dat Corona in de zwangerschap niet anders verloopt dan buiten de zwangerschap en de risico’s voor de baby blijken tot nu toe miniem. Mocht een controle thuis nodig zijn, of ga je bevallen en je bent verdacht of positief getest, dan zullen wij zorgen voor alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en geheel beschermd jouw bevalling begeleiden.
Het blijft heel belangrijk dat jullie in alle gevallen contact opnemen als je vragen of klachten hebt. Wacht niet af (omdat het weekend is, of omdat er toevallig geen spreekuur is e.d.) maar bel áltijd met de dienstdoende verloskundige.
We hopen opnieuw op jullie begrip en hopen dat de zwangerschap verder goed blijft verlopen en we je spoedig weer op onze eigen vertrouwde manier kunnen gaan begeleiden.

Warme groet, team Liberis Libenter verloskundigen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.