Zwangerschapscontroles

Een normale zwangerschap duurt 37 tot 42 weken. Tijdens de zwangerschap begeleiden wij je en houden we de gezondheid van moeder en kind in de gaten. Iedere controle zullen we aan de hand van de gegevens die we verzamelen beslissen of de zwangerschap zich normaal ontwikkelt. Als er aanleiding toe is, zullen wij extra onderzoek verrichten of zullen we je, bij complicaties, doorverwijzen naar de gynaecoloog.

Voorbereiding 1e afspraak bij de verloskundige:

De eerste afspraak zal onder andere in het teken staan van de prenatale screening. Daarvoor vragen we om de informatie te lezen op de volgende websites:

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

www.meerovernipt.nl

Je mag een afspraak maken bij echobureau Enschede voor de eerste echo bij ongeveer 8 weken van je zwangerschap, telefoonnummer: 0534365580 De echopraktijk is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 - 13.00 uur.

Eerste controle

De eerste controle is rond de 8e zwangerschapsweek en duurt ongeveer 45 minuten. Deze tijd is nodig omdat wij veel vragen zullen stellen over jouw gezondheid, de gezondheid van je partner en andere familieleden. Verder komen vragen over eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen aan de orde en willen we graag een indruk krijgen van je leefomstandigheden. Wij zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar de datum van de eerste dag van je laatste normale menstruatie en naar de datum van de zwangerschapstest om een idee te krijgen van wanneer je uitgerekend bent. Tevens zullen we je bloeddruk meten. Vervolgens krijg je van ons een doorverwijzing voor bloedonderzoek in het ziekenhuis en een doorverwijzing voor een termijnecho. 
Tijdens de eerste controle informeren we je ook over het regelen van kraamzorg en over prenatale screening. Wil je over prenatale screening wat meer weten, kijk dan op www.prenatalescreening.nl en/of www.kiesbeter.nl.

Wil je je huisarts en apotheek op de hoogte brengen van je zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap worden er allerlei voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in Enschede, over de zwangerschap, bevalling, borstvoeding enz.

banner_zwanger_in_twente.png

Voor betrouwbare informatie over jouw zwangerschap en bevalling kun je kijken op

banner_deverloskundige.nl.png

Voor informatie over infectieziekten kun je klikken op deze link

zwanger_banner_300x250_C.jpg


Vervolgcontroles

Tijdens de zwangerschap word je regelmatig gecontroleerd. De controles worden door ons digitaal bijgehouden en op de zwangerschapskaart voor jezelf, zorg dat je deze altijd bij je hebt.
Tot 24 weken zijn de controles elke 4 weken, tot 30 weken elke 3 weken, na 30 weken elke 2 weken en vanaf 36 weken word je elke week gecontroleerd. Als het nodig is, wijken we van dit schema af, ook op jouw verzoek, als dit medisch verantwoord is.
Een normale controle duurt gemiddeld vijftien minuten. Tijdens deze controle meten we je bloeddruk. We bepalen de groei van de baarmoeder en de baby. Verder luisteren we elke controle naar het hartje. Bij alle controles heb je natuurlijk ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De volgende onderwerpen komen in de loop van de zwangerschap aan bod:

  • Zwangerschapscursus
  • Zwanger in Twente (o.a. voorlichtingsavond bevalling en kraamtijd) zwangerintwente.nl
  • Kraamzorg
  • Erkenning
  • Borstvoeding en flesvoeding
  • Bevalling bespreken: wensen, verwachtingen, angst?
  • Geboorteplan
  • Kraambed 
  • Onderwerpen die je zelf aan bod wilt laten komen

 

Verwijsbriefjes en zwangerschapsverklaringen kunnen wij indien nodig voor je klaar leggen in dit kastje, het hangt naast onze spreekkamer.

verwijs.jpg

Doptone spreekuur

Wil je het hartje van de baby horen? Kom dan naar ons doptone spreekuur op maandag of woensdag van 17:30u-18:00u. Het is bedoeld voor zwangerschappen vanaf ongeveer 12 weken.

Samenwerking met psychosomatisch fysiotherapeut Saskia Purmer

Met de praktijk voor psychosomatische en algemene fysiotherapie Saskia Purmer (www.saskiapurmer.nl) hebben wij een samenwerkingsverband ten aanzien van het thema “angst rondom zwangerschap en bevalling”. Vrouwen die tijdens of na hun zwangerschap vastlopen, bang zijn voor de bevalling, zich erge zorgen maken tijdens de zwangerschap of een nare bevalling achter de rug hebben hebben de mogelijkheid om daar in een psychosomatische setting aan te werken.
Zij is werkzaam in ons pand aan de JJ van Deinselaan.

Nacontrole

Zes weken na de bevalling kom je nog een keer op controle en daarmee besluiten wij onze begeleiding. 
Deze controle wordt in principe gepland met de verloskundige die je bevalling heeft begeleid. Dit is een mooi moment om samen terug te kijken op de bevalling en de afgelopen periode.
Zijn er nog klachten of vragen dan kunnen deze ook beantwoord worden.
Ben je in het ziekenhuis bevallen, maar tijdens de zwangerschap bij ons onder controle geweest, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom bij ons voor de nacontrole.

Verder geldt: Neem bij klachten of ziekte waarvan je denkt dat het met de zwangerschap te maken heeft altijd contact met ons op! Zorg dat je je zwangerschapskaart altijd bij de hand hebt.

 

Liberis Libenter | J.J. van Deinselaan 18 | 7541 BR Enschede